VS Blog

Ciro nedir, nasıl hesaplanır?

Ciro nedir, nasıl hesaplanır?

Ciro küçük işletmelerden kurumsal şirketlere, KOBİ’lerden e ticaret firmalarına kadar ticaretle uğraşan her işletme için önemlli bir terimdir, ticari bütün işltmeler ciro hesabı yaparak mali durum analizi gerçekleştirir.

Ciro nedir?

Ticari işletmelerin belirli bir zaman  oiçerisinde toplam kazancını göteren ciro önemli bir performans değerlendirmesidir. Şirketlerin işlem hacimlerine göre;

 • Yıllık
 • Altı Aylık
 • Üç Aylık
 • Aylık
 • Haftalık
 • Günlük

hesaplanır. Bazı kurumsal firmalar saatlik ciro hesaplaması da yapmaktadır. Ticari işletmelerin kar zarar analizlerini yapabilmeleri için ciro takibini yapabilmeleri ve cironun durumuna göre aksiyon almaları oldukça önemlidir. Bir işletmeniin sağlıklı bir büyüme gerçekleştirebilmesi için düenli ciro artışı mutlaka gerçekleşmelidir. Unutulmamalıdır ki ciro bir şirketin karlılığı değildir. Karlılık ciro miktarından maliyetin çıkarılmsıyl ortaya çıkan miktardır.

Ciro nasıl hesaplanır?

Ciro hesaplaması iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Bu iki yöntemin her birisi farklı sonuçlara ulaştırır. Peki ciro nasıl hesaplanır? Safi hasılat yöntemi ve gayri safi hasılat yöntemi formulleriyle hesaplanabilir.

Safi Hasılat  Yöntemi

Yurt içi ve yurt dışı gelirlerin tamamı bir arada hesaplanır. Hesaplama sırasında indirim, iade, iskonto gibi giderler de düşülür.

(yurt içi satış + yurt dışı satış + diğer gelirler) – (satış iskontoları + satış iadeleri + diğer indirimler) safi hasılatı bulmanıı sağlayacaktır.

Gayrı Safi Hasılat Yöntemi

İşletmenin brüt cirosunun hesaplanmasıdır.

Formül: Yurt içi satış + yurt dışı satış + diğer gelir

toplanmasıyla bulunur.

Ticari işletmelerin tamamı verimlilik ve karlılığı  belirleyebilmek için ciro hesaplanmalıdır. Cironun hesaplanmadığı işletmeler  önünü göremeyerek geleceğe dair planlarını gerçekleştiremez ve sağlıklı bir büyüme sağlayamazlar. Ticari bir işletmenin sürdürülebilir olması ve iflas etmemesi için ciro hesaplaması yapması zorunludur.

Ciro kaybı desteği nedir?

İşletmelerin global olaylardan olumsuz etkilenmelerini en aza indirebilmek için devlet tarafından işletmelere destek verilir. Ciro kaybı desteği nedir sorusunu ticari işletmeye sahip bireyler 2020 yılıyla birlikte gelen koronavirüs salgınıyla beraber sormuşlardır. Koronavirüs salgınının hemen hemen her sektörü mali olarak olumsuz etkileyerek zora sokması işletmelerin devamlılığını koruyabilmesi için devletin tedbir almasını sağlamıştır. Koronavirüs salgınında özellikle yiyecek ve içecek sektörü zarara uğramıştır. Ticaret Bakanlığı  bu zararları minimumda tutabilmek için; restoran, kafe, lokanta vb. işletmelere ciro kaybı desteği sağlamaya başlamıştır.

Ciro kaybı desteğinden nasıl yararlanılır?

Ciro kaybı desteği şartları Ticaret Bakanlığı tarafındann belirlenir. Bu şartlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • 2021 yılı itibariyle vergi mükellefi olmak
 • 2019 yılında 3 milyon TL altında ciro yapan işletmenin 2020 yılı itibariyle %50 ciro kaybına uğraması

Pandemi kurallarının gevşemesi ve hayatın olağan akışına dönmesiyle birlikte devletin şuan işletmelere ödediği ciro destek paketi bulunmamaktadır.

Kısmi ciro ve beyaz ciro arasındaki farklar nelerdir?

Ciro türleri devir, tahsil ve rehin cirosu olmak üzere üçe ayrılır.

 1. Devir Cirosu

Kıymetli evraklardan doğan hakların devri için yapılan ciroya denir. Tam ve beyaz ciro olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Tam ciro nedir? Lehine ciro yapılan kişinin ismen belirtildiği ciro türüdür.

Beyaz ciro nedir? Hakları devrolan kişi ya da kurum ismen belirtilmez. Beyaz ciroda kişinin ciroda gösterilmesine gerek yoktur. Beyaz ciroyu devralan TTK 684 gereği;

 • Kendi adına ya da başka bir kişi adına doldurulabilir.
 • Beyaz ciroyu doldurmadan ve poliçeyi tekrar ciro etmeden poliçeyi başka bir kişiye verebilir.

Peki beyaz ciroyla sık sık karıştırılan kısmi ciro nedir? Beyaz ciro poliçelerin tamamını kapsar kısmi ciro ise kapsamaz bir kısmını içerir.

 1. Tahsil Cirosu

Ciro edilene alacağı tahsil etmeye yetkilendirilen ciro türüdür. Bedeli tahsil içindir ibaresinin bulunması zorunludur.

 1. Rehin Cirosu

Bu cironun amacı kıymetli evraktan kaynaklı alacak üzerine rehin hakkının kurulmasıdır.

Bir başka ciro çeşidi de senedin ciro edilmesidir. Bu işlem bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi tarafından başkasına devredilmesi işlemidir. Bunun için söz konusu senedin arkasının imzalanması gerekir. Ticari işletmenizin mali durumunu kolayca takip etmek için hazine yönetimi programları kullanabilir finansal işlemlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. VS Dijital sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.